สายการผลิต

Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 1Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 2Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 3Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 4

วิจัยและพัฒนา

ความสามารถทางเทคนิค

ออกแบบ

Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 0Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 1Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 2

 

 

ดีไซน์เนอร์ซอฟท์                                            ผลิตอุปกรณ์ Soft PCB

 

 

Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 3Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 4Cheng Home Electronics Co.,Ltd สายการผลิตของโรงงาน 5

CNC Equipment Prototype ตัวอย่าง PCB